MEHMETÇİK,MEHMETÇİK VAKFI

           MEHMETÇİK                            http://kartmurtsen.blogcu.com/
                ********************************                          

       www.mehmetcik.org.tr/


http://kartmurtsen.blogcu.com/      

http://www.yaprakforum.com/forum/showthread.php?p=327862   http://www.erzincanolay.com/kategori.asp?katid=18    http://netsiyaset.blogcu.com/350-si-kadin-4500-kisi-gonullu-askerlik-basvurusunda-bulundu_4420334.html      http://www.beyazbirgul.com/phpBB2/
http://kartmurtsen.blogcu.com/          
 

    
            ASKERLERİMİZE NEDEN MEHMETÇİK DENİR.
Milletlerin tarihlerine şan ve şeref örnekleri veren kahramanlık için çeşitli düşünce ve yorumlar vardır. Bu düşüncelerde çok kere cesaret ile kahramanlık karıştırılmış ve karıştırılmaktadır. Cesaret, insanda sadece manevi bir kuvvet, kahramanlık ise fazilettir. Kahramanlık ruhu ferde ırkından intikal eder. Bir millet yapısı itibariyle kahraman değilse, içinden çıkacak birkaç yiğitle dünya üzerinde özgür yaşamak imkanını bulamaz veya özgürlüğü her savaşta tehlikeye girer.

Buna karşı bir milletin cephede savaşan evlatları dünyayı hayretler içinde bırakan kahramanlıklar yaratmışsa hiç şüphe yok ki o milletin yalnız cephede savaşan erleri değil beşik sallayan anaları, okul çağındaki evlatları ve ak saçlı ihtiyarları, sonuç olarak bütünü kahramandır.

Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak “Mehmetçik” simgesi, kökenini İslamiyet öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır. Atalarımız daha Orta Asya’dayken belirli eşyaları, cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır. Mesela, “ok” Tanrı’ya bağlılığın, “yay” da bu bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi. Keza davulun, tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı. Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti. Bu dönemde Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere “alp”, alp er”, “alperen” vs. gibi unvanlar verilmekte idi. Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması, tüm ulusu temsil etmesi nedeniyle olmuştur.

İslamiyet sonrası Türk ulusunun oluşturduğu devletler içerisindeki ordularda görev alan askerlere “Mehmetçik” unvanının verilmesi görülmeye başlanmıştır. Bu durumun gerekçesi ise şu şekilde ortaya konmaktadır: İslam dini benimsendikten sonra uluslar üzerinde özellikle bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed’e karşı bir hayranlık oluşmuştu. Oluşan bu hayranlık üzerine insanlar doğan erkek çocuklarının birçoğuna “Mehemmed”¹ ismini vermişlerdir. Bu isim daha sonra “Mehmet” şekline dönüşecektir.² Mehmet isminin kullanımı günümüzde de yaygın şekilde görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın birçoğu doğan erkek çocuklarına “Mehmet” ismini koymaktadırlar.

“Mehmet” isminin kullanım alanının bu kadar geniş olması sonucunda zamanla askere giden erkek evlatlar için söylenen bir deyim haline dönüşmüştür. Tüm Türkiye’de bu şekilde anılan askerlerimizin bu adı alması zaten cesaret ve kahramanlığının sonucu olmuştur. Bütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır. İşte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK”3 demiştir. Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır.

¹ “Mehemmed” isminin verilmesinin altında yatan neden olarak da İslam peygamberi Muhammed’in kutsallığının zedelenmemesi fikri yatmaktadır.
² Türkçesinin dil zenginliğinin belirtilerinden biri olarak da nitelendirilebilir. Böylece fazla sesler kelime içerisinden çıkarılarak Türkçenin sadeliği korunmuş oluyordu.
3 “Mehmetçik” kelimesinde “Mehmet” kelimesine”-çik” eki gelmiştir. Bu ek, kelimeye sevgi anlamını kazandırmaktadır.

Mehmetcik nedir
Mehmetçik türk askerine verilen bir isim
dünyanın en çok kıskandığı en çekemediği fakat en çok beğendiği ve yine fakat en çok bozmak istedi Mehmetçiğin olduğu yerde sivil zarar görmez..Mehmetçik denince herkes önce bir düşünür ondan sonra adım atar..örnek mi?
Kore de Çinliler kollarında ay yıldızlı askeri görünce hemen arkalarına bakmadan bile kaçıyorlardı...Afganistan da saldırı düzenlenmeyen tek asker mehmetçiktir....Diğer millet askerleri korkudan tamamen korunaklı biçimde gezerken türk askeri normal elbisesiyle tamamen korunaksız bir biçimde geziyorlar...Mehmetçik her Türkün olmak istediği yüce bir makamdır...Ne mutlu mehmetçik adıyla şehit olan güzel vatanım insanına.
                                     http://kartmurtsen.blogcu.com/                         
Mehmetçik Vakfı
TSK Mehmetçik Vakfı er ve erbaşlardan şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluşu
"Mehmetçik Vakfı" adı altında kurulmasını zamanın Gnkur. Per.D.Bşk. Korg. Fuat Avcı önermiştir. Bu olayın gerçekleşme anını Korg. Fuat Avcı şöyle anlatır:

"Vakfın yasal işlemlerini, hiçbir maddi karşılık beklemeden o zamanlar Ankara 7’nci Noteri olan Sayın İsmet BİLGİN yapmıştı. İsmet Bey Vakıf Senedi'ni Köşkte Devlet Başkanı Org. Sayın Kenan EVREN'e imzalatırken 'Sayın Devlet Başkanım, müsaade buyurursanız zatialinize bir hususu arz etmek istiyorum. Ben şu kadar sene hakimlik, savcılık ve avukatlık yaptım, şu kadar senedir de noterim, hayatımda şimdi atacağınız imzadan daha ulvi bir imza ve hizmet hatırlamıyorum.' dedi. Bunun üzerine Devlet Başkanı imzasını atmadan önce odada bulunan Konsey Üyelerine dönerek 'bakınız Noter Bey ne diyor!' dedi ve büyük bir keyifle bu tarihi Senedi imzaladı."

Müteakiben Vakıf, Kenan Evren, Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer ve Sedat Celasun'un aralarında topladıkları 1.000’er TL ile kurulmuştu.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı Vatan Hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre Ölüm ve Maluliyet Yardımı yapmak,
  • Gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine Sürekli Bakım Yardımında bulunmak,
  • Söz konusu Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağlamak,
  • Yardım Planına dahil Mehmetçik ve aileleri ile bağışçılara yönelik Sosyal Destek Programları uygulamak,
  • Yardım Planını destekleyen Bağış, Yatırım ve Tanıtım Programları ile kendini sürekli geliştirmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek,
  • Bu faaliyetleri ile ülke düzeyinde Sosyal Adaletin, Toplumsal Barışın ve Ulusal Birliğin güçlenmesine katkıda bulunmaktır!

Dış bağlantılar r
TSK Mehmetçik Vakfı Web Sitesi
Online Bağış için tıklayınız
T.C Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri 
tr.wikipedia.org/wiki/Mehmetçik_Vakfı

http://kartmurtsen.blogcu.com/

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !